Tjenester

For å finne den rette kandidaten må vi forstå virksomheten og den aktuelle stillingen. Vår bakgrunn og erfaring sikrer slik forståelse. Denne forståelsen bidrar til å gjøre gode valg. Valg kunden vil være fornøyde med. I tillegg medfølger bistand til hvordan lede, utvikle og motivere den rekrutterte medarbeideren. Alt med fokus på kundens behov.

Rekruttering

Vi rekrutterer ledere og spesialister til alle typer stillinger innenfor våre fokusområder. Våre rådgivere har tung kompetanse og erfaring fra fagfeltene de rekrutterer til. For å finne den rette kandidaten på den mest kostnadseffektive måten bruker vi search og annonserte prosesser.

Konsulentutleie

Vi har erfarne konsulenter til alle typer stillinger innenfor våre fokusområder. Dette er en fleksibel og kostnadseffektiv løsning for våre kunder. Konsulentene er grundig kvalitetssikret med fokus på erfaring, kompetanse, evner og resultater, så vi kan tilby den beste løsningen for din virksomhet.

Kandidatevaluering

For de kundene som velger å gjøre rekrutteringsprosessen selv, bidrar vi med kandidatevaluering. Vi bistår med våre metoder og analyser for å redusere risikoen for feilansettelser. Slik bistår vi med å vurdere kandidater bedriften selv har plukket ut.