Verdensledende maritim leverandør søker ekspert på satellittkommunikasjon

Effektivt og pålitelig samband på alle hav, det er hva Telenor Maritimes løsninger gir. For å opprettholde selskapets fortinn trengs drevne fagfolk innen satellittkommunikasjon, nærmere bestemt maritime antenneinstallasjoner, eller VSAT.

I dag består Telenor Maritimes eksklusive VSAT-team av to personer. Henrik Sundell er Backhaul Manager, og som leder av det vesle teamet jakter han nå på en tredje kollega. Teamets hovedoppgave er integrasjon av satellittsamband i Telenor Maritimes øvrige nettverkstjenester. Først og fremst handler det om forbindelsen mellom fartøy og land, der satellitter og små antenneterminaler bærer den digitale trafikken.

I porteføljen til Telenor Maritime ligger alt fra fiskeflåter og handelsfartøy til cruiseskip, ferger og offshore-installasjoner. På plattformer og skip sørger dedikerte mobilnett for at telefoni og øvrig kommunikasjon oppleves som på land. Til trafikk over havet benyttes satellitter og VSAT i tillegg til radiolink og andre teknologier.

– Telenor Maritime samordner ulike teknikker og prosedyrer for å gi kunden det beste samlede resultatet, sier Sundell. – Det krever et miljø med mange spisskompetanser, og ingeniører med VSAT-kompetanse representerer i høyeste grad en slik kompetanse.

Henrik Sundell, Backhaul Manager

Knirkefri drift

Den nye stillingen vil i stor grad være viet driftssikkerhet og stabilitet i satellitt-sambandet, forklarer Sundell. – Og fordi vi benytter andre satellitter i tillegg til Telenors egne, er det viktig at den vi ansetter er en dyktig dialogpartner, en person med evne til presis kommunikasjon med samarbeidspartnere. Det samme gjelder naturligvis for samspillet internt i selskapet.

Et naturlig utgangspunkt for stillingen er Stavanger, der mye av kompetansen som berører VSAT-området befinner seg. – Men jobben krever ikke nødvendigvis Stavanger eller hovedkvarteret i Arendal som base, sier Sundell. – I prinsippet kan det meste av arbeidet utføres fra hvor som helst i verden.

Fleksibilitet og ansvar

Han ser for seg kandidater som er kvalifiserte VSAT-ingeniører, gjerne med erfaring fra annet hold. Vi ønsker oss først og fremst en senior-ingeniør med opparbeidet erfaring, men vurderer også å opprette en tilsvarende junior-posisjon om vi får gode kandidater. Vi oppfordrer derfor alle med VSAT-bakgrunn å søke, også om man har lite fartstid bak seg.

I utgangspunktet er stillingen innrettet som en vanlig dagvakt-jobb, opplyser Sundell. – Men noe reising blir det også, for eksempel for å utføre installasjon og service hos kundene. Ellers er det stor grad av fleksibilitet i jobben, samtidig som den også innebærer stort ansvar.

VSAT-ingeniøren blir også en del av det Sundell beskriver som et tredjelinjelag. Det betyr at teamet hans har en støttefunksjon overfor andre avdelinger i selskapet, ikke minst som ressurs for kolleger som har jevnlig kontakt med kunder og fartøy. – Vi har medansvar for svært avanserte installasjoner og vedlikehold av en sofistikert infrastruktur, sier han.

Utvikling og kreativitet

VSAT-teamet deltar dessuten i utprøving av ulike teknologier og løsninger. – Det er ikke mange som jobber innen dette feltet, påpeker Sundell. – Vår nøkkelekspertise kommer alle ledd i selskapets virksomhet til gode. Vi jobber med andre ord tverrfaglig, og det er en ideell situasjon for personer som er vitebegjærlige, kreative, oppfatter ting kjapt, og er giret på å finne de riktige løsningene.

– For ambisiøse og nysgjerrige kandidater kan vi altså lokke med et miljø som gir mye på det faglige planet, sier Sundell. – Det er også tilfelle i sosial sammenheng. Telenor Maritime er en arbeidsplass der vi ta vare på hverandre og der tonen er vennlig og uhøytidelig.

Kunnskapsdeling, trivsel og tillit

Sundell understreker at i Telenor Maritime gjelder det å gjøre hverandre stadig bedre gjennom å dele erfaringer og kunnskap. – Vi er en typisk kompetansebedrift, og for å lykkes er det om å gjøre å ta vare på den enkelte. Åpenhet, gjensidig tillit og arbeidsglede er fast inventar hos oss.

Det ligger i sakens natur at engelskkunnskapen må være god i et selskap som i stor grad betjener internasjonalt baserte kunder. – Behersker du norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg, er det selvsagt en stor fordel, men ingen betingelse, sier Sundell, og legger til: – Telenor Maritime er en solid arbeidsgiver, der engasjement, ansvarsfølelse og samhandling er høyt verdsatt. Hos oss får du utvikle deg sammen med trivelige og dyktige kolleger

Lene Odde

Lene Odde

Rådgiver
+47 950 797 53

Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit

Hodejeger/ Partner

Ta kontakt med oss

Send inn skjemaet nedenfor. Vi tar kontakt med deg innen 24 timer.

CTA Form
*Ved innsending samtykker du til Personvernerklæring