Globalt selskap i Telenor-familien søker markedsfører til gode kundeopplevelser og treffsikre kampanjer

Telenor Maritime er en av de aller største aktørene innen mobil og internett til havs. Selskapet satser sterkt på helhetlig og brukerorientert markedskommunikasjon.

Telenor Maritime betjener alt fra fiskerinæringen og handelsflåten til cruiseskip, ferger og offshore-installasjoner. Selskapet leverer blant annet lokale mobilsystemer på plattformer og fartøyer, slik at telefoni og annen kommunikasjon oppleves som å være på land. Samtidig jobbes det med innovasjon på 5G-nett og LEO-satellitter.

– Skipsfarten er en forholdsvis konservativ bransje, sier administrerende direktør, Lars Erik Lunøe. – Det er noe vi må ta hensyn til i måten vi fremstår på, og i møtene med oppdragsgiverne. På den andre siden ser vi et marked som for alvor har innsett behovet for digitalisering til sjøs, og da gjelder det å være rustet til å møte etterspørselen.

Godt rustet er det ingen tvil om at Telenor Maritime er. Produktene og løsningene, utviklet på egen hånd og i samarbeid med andre internasjonalt anerkjente aktører, er blant de mest innovative og etterspurte i bransjen. – På mange områder er vi enerådende, sier Alina Røisland, selskapets leder for marked og kommunikasjon. – Men suksess kommer ikke av seg selv. Vi er et lite selskap i et globalt marked, og vi må vise oss fram og styrke merkevaren vår. Vår kreativitet og innovasjonsdriv må gjenspeiles i markedsføring og kommunikasjon.

Alina Røisland, leder for marked og kommunikasjon

De gode kundeopplevelsene

Den nye markedsføreren kan selv være med på å forme innholdet i stillingen, i følge Røisland, som likevel har noen klare prioriteringer. – Først og fremst er det snakk om å skape gode kundereiser, det være seg for rederier, mannskap og operatører om bord, og for de mange millionene passasjerer på ferjene og cruiseskipene vi betjener.

Det betyr engasjement og initiativ på flere arenaer, utdyper hun. – Innholdsmarkedsføring som driver trafikk til nettsidene våre er prioritert, og er i høy grad med på å forme stemmen og karakteren vår. I tillegg er det viktig å utvikle helhetlig gjennomføring av kampanjer i relevante kanaler, og sørge for at potensielle kunder får en god oppfølging.

– Et viktig aspekt i det vi kommuniserer og leverer, er brukeropplevelsen, sier Røisland. – Vi må ha forståelige og gjennomtenkte digitale grensesnitt, og vi skal signalisere profesjonalitet og

trygghet. Det gjelder like mye B2B som B2C. Derfor krever jobben god peiling på UX, altså interaksjonen mellom digitale kanaler og brukere.

Helt i tet

Røisland lover kandidater en arbeidsplass som preges av å være i forkant av utviklingen. – Det skjer så utrolig mye innen digitalisering og nettbasert kommunikasjon på sjøen, og dette er Telenor Maritime i høyeste grad en del av. Selv har jeg ikke teknisk bakgrunn, men jeg har virkelig engasjert meg i teknologien, og latt meg imponere over de fantastiske løsningene ingeniørene våre kommer opp med.

– Vi opererer over hele kloden, selv om hovedmarkedet vårt ligger i Europa og USA, sier Røisland. – Skal vi skreddersy kommunikasjon for store, internasjonale aktører, må vi kjenne kundens organisasjon og særtrekk. På den andre siden har vi tusenvis av passasjerer som møter løsningene våre hvert år, noe som krever en helt annen innfallsvinkel på markedsføringen.

– Vi er gode til å hente ressurser og støtte fra spisskompetente miljøer, fortsetter hun. – Det kan være fra eksterne leverandører, men i stor grad også internt og fra morselskapet Telenor. – Samarbeid med ingeniørene og selskapets øvrige avdelinger er avgjørende for presis markedsføring, og samtidig veldig lærerikt. Hos oss utvikler du deg hele tiden.

Utviklende jobbarena

– En viktig side av effektiv markedskommunikasjon er innholdsproduksjon av høy kvalitet, utdyper Røisland. – I praksis er det snakk om nyhetsstoff, produktbeskrivelser og kampanjetekst. God visualisering er også kritisk, både foto og video. Vi bruker dyktige eksterne krefter her, og en del av markedsførerens jobb vil bestå i å være bestiller av slike tjenester.

Hun forespeiler også kandidatene stor grad av medvirkning. – Vi er svært bevisst på å være en kunnskapsdelende bedrift, med korte veier fra ideer til beslutninger. Vi har en relativt flat struktur og korte veier til beslutningstakere. Det betyr at vi ser etter kandidater med anlegg for samspill og strategiarbeid, og som kan ta på seg oppgaven med å presentere prosjekter og kampanjer for både andre avdelinger og ledelse.

Arbeidsmiljøet som Telenor Maritime tilbyr, beskriver Røisland som uformelt, stimulerende og gjennomsyret av trivsel og inkludering. – Å jobbe hos oss passer for personer som har driv og nysgjerrighet, og som ønsker å utvikle seg. Samtidig ønsker vi oss omgjengelige, ansvarsbevisste og åpne medarbeidere.

– I tillegg til å være en dynamisk og innovativ teknologibedrift kjennetegnes Telenor Maritime av bedriftskulturen og verdiene ellers i Telenor, sier Røisland. – Det samme gjelder naturligvis konsernets gode og trygge betingelser. Dyktige kandidater som elsker utfordringer og muligheter for å sette spor etter seg, er hjertelig velkommen til å søke stillingen!

Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit

Hodejeger/ Partner

Nina Albert Bjercke

Nina Albert Bjercke

Rådgiver