Telenor Maritime søker ingeniør til fremtidsrettet nettverksteknologi

Lokale høyhastighetsnettverk og servere med containerstruktur lar Telenor Maritime ta digitaliseringen på havet til nye høyder. Kreativ ingeniør med sky- og nettverkskompetanse trengs for å oppfylle selskapets ambisiøse mål.

– Vi ser etter kandidater som ønsker å være med på innovasjon, sier Are Haslund. Som Head of Network er han leder for åtte eksperter på blant annet nettverk, skyteknologi og kommunikasjon mellom enheter. – Sjøfarten er nå inne i en fase der digitaliseringen virkelig skyter fart. Det gjelder alle typer kunder, det være seg cruiseskip, ferjer, handelsskip, fiskefartøy og havinstallasjoner.

– Telenor Maritime utvikler svært mye selv, og vi ligger helt i forkant innen kommunikasjon til havs, sier Haslund. – Sammen med kolleger fra andre fagfelt legger vi til rette for at våre egne og underleverandørers applikasjoner kan installeres og driftes med en lokal sky-løsning og på plattformer om bord. Den nye sky- og nettverksingeniøren får en sentral rolle i dette arbeidet.

Are Haslund – Head of Network

Nyskapende arbeidsplass

Haslund fremhever det gode miljøet i avdelingen, og karakteriserer arbeidsplassen som ideell for kandidater som vil være der nyvinninger skapes. – Vi tilbyr egentlig langt mer enn en svært interessant IT-jobb. Det vi utvikler og stasjonerer hos kundene våre, representerer ikke mindre enn neste generasjons maritime kommunikasjonsløsninger. Dette blir vår nye nettverksingeniør en viktig del av.

Kjernen i et slikt teknologiskifte består i hovedsak av to ting, ifølge Haslund. – Det ene er Edge-computing, eller lokal sky-lagring. Så har vi det som gjerne kalles container-løsninger, altså egne områder på Telenor Maritimes servere om bord, der vi og andre leverandører kan installere applikasjoner. Oppsettet tillater svært hurtig dataoverføring mellom enheter og komponenter om bord, som sensorer, overvåking og fjernstyring av arbeidsoperasjoner, inkludert droner. Det er dessuten velegnet for 5G-teknologi på skip og installasjoner.

– Et overordnet ansvar for jevn og sikker drift hviler også på oss. Selv om vi fremdeles befinner oss i den spennende startfasen, skal alt gå knirkefritt umiddelbart etter at installasjoner om bord er på plass. For å få det til, må vi ha stålkontroll på kommunikasjonen oss imellom og overfor operatører om bord.

Samarbeid og kunnskapsdeling

– I det hele tatt er samspill og kunnskapsdeling avgjørende for avdelingens og selskapets suksess, sier Haslund. – Prosjektjobbing er en viktig del av stillingen, det samme gjelder faglig bistand og støtte til andre avdelinger. Mye av hverdagen vil være viet utvikling og forskning, for her snakker vi jo om nybrottsarbeid. Du blir faktisk med på å bestemme hvordan Telenor Maritime skal se ut om fire-fem år.

Den nye nettverksingeniøren må kunne håndtere flere oppgaver samtidig, poengterer Haslund. – Du må også forstå kundenes behov og føre presis og god dialog med dem. En dose pedagogisk sans kommer godt med, det samme gjør evnen til å skape trygghet og tillit innad og utad.

f.v. Therese Nilsen, Øystein Abrahamsen, Terje Moldestad, Remi Vassnes, Are Haslund, Mario Gonzalez, Eskild Skaar

Læring og kompetanseutvikling

– Jakten på forbedringer skjer hele tiden, sier Haslund. – Oppstår det uforutsette situasjoner, lærer vi av dem, og tar lærdommen med oss i videre kompetanseutvikling. Det krever åpenhet, og nettopp åpenhet gjennomsyrer organisasjonen vår. Det samme gjelder selskapets holdning til mangfold og inkludering. Vi ønsker oss ansatte med ulik alder, kjønn, og kulturbakgrunn. Ulike perspektiver tilfører oss nyttig faglig og sosialt påfyll.

Haslund lover også en arbeidsplass der alle blir hørt og oppfordret til å stille spørsmål. – I morgenmøtene er det alltid plass til små og store problemstillinger. Er det noe som kjennetegner oss, er det deling av kunnskap og en genuin vilje til å gjøre hverandre bedre. Det gjelder teamet vårt, men også de andre avdelingene.

Rundt 80 ansatte har tilhold i Telenor Maritimes hovedkvarter i Arendal. De er organisert i mindre team, men med utstrakt samarbeid på tvers av fagområdene. – Vårt lag kan godt kalles et nav i selskapet, en ressursbank for de øvrige delene i organisasjonen. Vi er ellers opptatt av å legge arbeidsdagen til rette for den enkelte, og vi tilbyr et arbeidsmiljø som ikke bare er inkluderende, men også fylt av humor og trivsel. Hos oss nyter du dessuten godt av ryddigheten og de gode ordningene i Telenor-konsernet.

Lene Odde

Lene Odde

Rådgiver
+47 950 797 53

Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit

Hodejeger/ Partner

Ta kontakt med oss

Send inn skjemaet nedenfor. Vi tar kontakt med deg innen 24 timer.

CTA Form
*Ved innsending samtykker du til Personvernerklæring