Innovativt Telenor-selskap søker medarbeider til lønn og regnskap

Telenor Maritime er ledende innen mobiltrafikk og internett til havs. Nå leter selskapets travle og veldrevne finansavdeling etter dedikert og dyktig lønns- og regnskapsmedarbeider.

Telenor Maritime betjener alt fra fiskebåter og handelsfartøy til cruiseskip, ferger og offshore-installasjoner. Selskapet leverer blant annet lokale mobilsystemer på plattformer og fartøyer, slik at telefoni og annen kommunikasjon oppleves som å være på land. Samtidig jobbes det med nyskapninger knyttet til 5G-nett og satellitter.

– Det skjer utrolig mye innen digitalisering og nettbasert kommunikasjon til havs akkurat nå, sier Sissel Tveiten. Hun har tittelen Chief Financial Officer, eller økonomisjef på godt norsk. – Rederier og offshore-operatører etterspør løsningene våre i stadig økende grad, og vi leverer produkter og tjenester helt i forkant av utviklingen.

Sissel Tveiten

Sissel Tveiten, CFO

Kompetansebedrift
Selskapet bærer sterkt preg av å være et høykompetent teknologiselskap, ifølge Tveiten. – Det merker alle vi åtte i finansavdelingen godt. Hele bedriften er preget av motiverte og høyt kvalifiserte ansatte, i et miljø der nyvinninger ser dagens lys hele tiden. Å jobbe her gir både stolthet og arbeidsglede.

– Vår nye medarbeiders hverdag vil i stor grad handle om å sørge for smidig samspill med ekstern leverandør av lønnskjøring, sier Tveiten. – Det krever nøyaktighet, men samtidig også et godt blikk for situasjoner som krever ekstra oppmerksomhet. Her kommer selvsagt erfaring godt med.

– Mye av arbeidet vil bestå i koordinering med eksternt lønnskontor, og oppfølging av lønnsgrunnlag og reiseregninger, samt kommunikasjonsansvar overfor de ansatte knyttet til tidsfrister og annen relevant informasjon. I tillegg til oppfølging av lønn vil vedkommende få ansvar for en del utfakturering, legger hun til.

Veilederrolle
– Tilrettelegging av informasjon til revisjon og rapporter er også en viktig del, legger hun til. – Vi ønsker oss dessuten en person som tar rollen som veileder for andre medarbeidere, først og fremst i spørsmål om timeføring, reiseregninger og andre godtgjørelser. En trygg og vennlig problemløser, med andre ord.

Tveiten peker videre på at stillingen åpner for å komme med faglige innspill og medvirkning. – Vi er en bedrift med korte veier fra ideer til beslutninger. Å jobbe i finansavdelingen passer for personer som trives i et uformelt og inkluderende miljø. Vi ser etter kandidater som er omgjengelige, ansvarsbevisste og hjelpsomme.

– Som nyansatt vil du bli ekstra godt tatt vare på i startfasen, lover Tveiten. – Vi tilbyr egne oppstartsløp, og kollegene i Telenor Maritime er flinke til å gi råd og tips til hverandre. Det er også arenaer utenom arbeidstid som gjør det lett å gli inn sosialt. Treff etter jobb, løpegruppe, fredagsfotball og yoga-gruppe, for å nevne noe.

Fra venstre: Sissel Tveiten, Fred Arvid Nilsen, Audun Aanonsen, Maria Eidbo, Mona Solli, Christopher Rindahl, Nadia Gomez

Fleksibel arbeidsplass
Tveiten frister ellers med fleksibilitet og andre gode betingelser som hører til i Telenor-familien. – Det er anledning til å operere med hjemmekontor en del av uka, og vi er åpne for at ansatte innretter arbeidsdagen etter familiesituasjon og andre forhold. Ansvarsbevisste medarbeidere sørger for at slike tilpasninger fungerer veldig godt.

Tveiten lister opp flere grunner til å søke stillingen hun utlyser. – Vi holder til i moderne lokaler i Arendal sentrum, og arbeidsmiljøet kjennetegnes av godt humør, vennlighet og dyktige kolleger.  Vi har flotte naturopplevelser, kulturtilbud og urbane kvaliteter, det er kort vei til nabobyene, og hele området preges av spennende nyetableringer.

Søknadsfrist 25.05.2023. 

Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit

Hodejeger/ Partner

Nina Albert Bjercke

Nina Albert Bjercke

Rådgiver