Er du klar for å skape vekst og kundeverdi som partner hos BDO Sørvest ?

VI SØKER PARTNER TIL TJENESTEOMRÅDET RÅDGIVNING, MED VALGFRI LOKALISERING I SØRVEST

BDO fortsetter vekstreisen og skal ansette enda en Partner til tjenesteområdet RÅDGIVNING i region Sørvest. Som Partner vil du være sentral i den videre utvikling av et ledende rådgivningsmiljø på tvers av våre kontorer på den geografiske aksen fra Bergen til Kristiansand. Du vil samarbeide tett med øvrige ledere og partnere i vår regionale kunde- og bransjeutvikling, og blir del av en kundesentrisk organisasjon preget av ekte engasjement og høy kompetanse.

I tillegg til å skape gode kundeopplevelser i relasjonsarbeid og kundeoppdrag i Sørvest, vil du også være sentral i videreutvikling av vårt samlede rådgivningsmiljø i Norge.

Kundene våre er lokale, regionale, nasjonale og internasjonale virksomheter i både privat og offentlig sektor. Vi samarbeider tett med eiere, styrer og ledere hos kundene våre. og bistår med rådgivningsoppdrag som spenner fra strategiutvikling- og organisatorisk implementering, via transaksjonsstøtte til operasjonell styring og kontroll.  

BDO har solid bransjekunnskap, spesielt innen bygg og anlegg, eiendom, industri og offentlig sektor, og en særlig sterk leveranseevne innen bærekraft og ESG-relatert rådgivning. 

Vi ønsker deg som ser forretningsmuligheter, evner å realisere dem og kan videreutvikle regionen og organisasjonen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Ledelse av salg og relasjonsarbeid for å utforske nye forretningsmuligheter
 • Bygge og drifte egen portefølje av kunder og prosjekter
 • Sikre at det skapes gode kundeopplevelser både hos eksisterende og nye kunder
 • Personalledelse og videreutvikling av kultur, organisasjon og leveransekapasitet
 • Strategi og tjenesteutvikling samt resultatansvar
 • Diskusjonspartner for kunder på eier-, styre- og ledernivå
 • Deltakelse i ulike utviklingsinitiativ for å forsterke BDO sin markedsposisjon og tjenestekvalitet

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå innenfor ledelse og økonomiske fagområder, eksempelvis MBA eller Siviløkonom
 • Solid erfaring med ledelse, kultur og organisasjons-utvikling fra konsulentmiljø eller andre store kompetansestyrte virksomheter
 • Erfaring fra minst ett av tjenesteområdene til BDO RÅDGIVNING, fra relevant konsulentmiljø
 • Relevant bransjeerfaring
 • Sterk forretningsorientering og velutviklet relasjonsnettverk
 • Dokumenterte resultater

Hvorfor du og BDO kan passe sammen:

 • Bli sentral del av et ledende rådgivnings- og revisjonsselskap med sterk lokal tilstedeværelse, og som i alle dimensjoner er tett på lokalt nærings- og samfunnsliv
 • Stor grad av påvirkningsmulighet i en sterk og  mulighetsorientert organisasjonskultur som preges av samhandling og prestasjonslyst
 • Sentral rolle i å bygge og videreutvikle et sterkt regionalt rådgivningsmiljø på den geografiske aksen fra Bergen til Kristiansand
 • En organisasjon med kultur og relasjoner som gir deg mulighet til et tett og verdiøkende samarbeid med eier- og styremiljøer i prioriterte bransjesegmenter
 • Unik mulighet til å bidra i en spennende fase med vekst og utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og en fleksibel arbeidshverdag som sikrer god balanse mellom jobb og privatliv
 • Konkurransedyktige vilkår, herunder deltakelse i selskapets bonusordning for partnere
 • Gode pensjons- og forsikringsytelser, inkludert helseforsikring

BDO er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med kontorer over hele Norge. Vi har et bredt og sterkt fagmiljø, med inngående bransjekunnskap. Med mer enn 40 000 store og små virksomheter som kunder har vi opparbeidet en unik forståelse for norsk nærings- og samfunnsliv.
Hver dag går vi på jobb for å gjøre en forskjell. En forskjell for virksomheter som trenger en samarbeidspartner som kan gi råd, innsikt og skape trygghet for at beslutninger tas på riktig grunnlag.
Vi jobber tett på kundene og hverandre, og er genuint opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø. Vi støtter medarbeidernes personlige utvikling, og gjør det mulig for alle medarbeidere å realisere gode ideer og initiativer. For mer informasjon om BDO; https://www.bdo.no

Høres dette interessant ut eller kjenner du noen som kan passe? Da hører vi gjerne fra deg, enten om du velger å søke på stillingen eller om du ønsker en  konfidensiell og uforpliktende første samtale. Ta kontakt med Ottar Skeide på mobil 975 59 043.

Qualified Professionals er ett av Norges beste rekrutteringsselskap innenfor executive search og rekruttering til faste og midlertidige stillinger innenfor Ledelse, Økonomi, HR, IT, Salg & Marked og Engineering. For mer informasjon, se www.q-p.no

BransjekategoriKonsulenter / Frie yrker
BransjeForretningsutvikling / Strategi


Om arbeidsgiveren

BDO er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap som hjelper virksomheter med å nå sine mål. Vi er oppunder 1800 ansatte i Norge, hvorav omlag 200 innenfor tjenesteområdet Rådgivning. BDO sin virksomhet i Sørvest strekker seg på den geografiske aksen fra Bergen til Kristiansand, med 13 kontor og flere enn 250 engasjerte ansatte som leverer verdiøkende tjenester til ca 6000 kunder. Vi har utviklet et flerfaglig og sterkt kompetanse-miljø innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester på tvers av geografi i Sørvest, og har realisert en sterk og lønnsom vekst de siste fem årene. Vi har de beste forutsetninger for å fortsette denne vekstreisen , og skal ansette flere kollegaer, både ledere, rådgivere og til viktige støttefunksjoner.

ArbeidsgiverBDO AS
StedSandnes
FristVi intervjuer kandidater fortløpende
Ottar Skeide
Partner
+4797559043
Søk stillingLenken leder til annonseteksten hos Recman, vår samarbeidspartner. Hos Recman finner du mer informasjon om stillingen og kan søke direkte på stillingen.