Brenner du for sikre og stabile digitale tjenester og ønsker en tydelig lederrolle innen IT-Drift?

Nikkelverket gjennomfører en omfattende digitaliseringsreise for å sikre robuste leveranser av tjenester til virksomheten, og skal derfor styrke vårt team innen enheten for Informasjon og Digitalisering med en ny Leder IT-Drift. 

IT-Drift er en sentral funksjon med ansvar for alle operative driftstjenester avdelingen leverer, både ved hjelp av egne og eksterne ressurser.

Stillingen som Leder IT-Drift er en nøkkelstilling hvor man samhandler tett med øvrige drifts- og stabsavdelinger, samt miljøer utenfor Nikkelverket. Du vil være en del av ledergruppen i avdelingen Informasjon og Digitalisering. 

Overordnede ansvarsområder vil være å sikre høy kvalitet og stabilitet på de digitale tjenestene. 
Du har fokus på å etablere og videreutvikle strukturerte og gode rutiner basert på anerkjente rammeverk som utnytter ressurser optimalt. 
Videre vil du: 

 • Bidra til god brukertilfredshet gjennom å drifte og videreutvikle en proaktiv service desk. 
 • Være pådriver for et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid med involvering av egne ansatte og andre samarbeidspartnere. 
 • Ivareta en tett dialog med ulike systemeiere og brukergrupper på Nikkelverket. 
 • Utøve personalansvar for egne ansatte og videreutvikle deres kompetanse basert på virksomhetens behov. 
 • Etablere og følge opp SLAer med eksterne leverandører. 
 • Ha ansvar for økonomioppfølging innen eget område. 

Den rette kandidaten har erfaring med drift og forvaltning av digital infrastruktur og tjenester, både on-premise og i skyen. 
Videre ønsker vi du har:

 • Utdanning på bachelor nivå innen relevante IT-fag.  
 • Erfaring som leder for IT-Drift og -Servicedesk tjenester.
 • Erfaring med løsninger basert på MS Azure. 
 • Erfaring med Service Management rammeverk som ITIL. 
 • Erfaring med kontrakts- og leverandøroppfølging. 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne innen norsk og engelsk.
 • God relasjonskompetanse, evner å bygge tillit og få med seg folk. Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. 

Synes du stillingen virker interessant, kjenner deg igjen i erfaring og interesse vi etterspør – og ønsker å vite mer om oss på Nikkelverket og denne muligheten?
Registrer deg som søker via annonsen eller ta kontakt med oppgitte rådgivere i Qualified Professionals. 
Vi ser frem til å motta din søknad! 
 
Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konserten Glencore, med 135 000 ansatte og kontraktører i over 25 land. Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 550 ansatte. Vår egenutviklede teknologi gjør oss til et av verdens ledende nikkelraffinerier, og våre avanserte produksjonsprosesser er svært miljøvennlige. Virksomheten kjennetegnes av fremtidsrettet teknologi, høy kompetanse og trivelig arbeidsmiljø. Glencore Nikkelverk har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling. Vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer i all vår planlegging og produksjon. 

 

NøkkelordIT-drift, Service Desk, Personalledelse, Infrastruktur
BransjekategoriIndustri / Produksjon
BransjeAnnet
Alternativ
bransjekategori
IT / Telekommunikasjon / Internett
Alternativ bransjeAnnet


ArbeidsgiverGLENCORE NIKKELVERK AS
StedKristiansand
FristSnarest
Thomas Seljevoll
Rådgiver/Partner - Qualified Professionals
+4790976001
Lene Odde
Rådgiver IT - Qualified Professionals
+4795079753
Søk stillingLenken leder til annonseteksten hos Recman, vår samarbeidspartner. Hos Recman finner du mer informasjon om stillingen og kan søke direkte på stillingen.