Digital marketer who masters Finnish fluently / Digital markedsfører som behersker Finsk flytende

Brandsdal Group is always looking for the best people. We have been in e-commerce business for over 20 years, and always strive to further develop ourselves by seeking new challenges. 

We strengthen our team, and want a skilled Digital Marketer for our Finnish market. We are looking for an "all-rounder" who thrives in a dynamic environment – and who knows the Finnish language and culture.

Our work environment is characterized by good atmosphere and high drive. You should be able to identify with the company’s values: Engagement, innovation, spirit and honesty. We also have incredible fun at work, and want all our employees to look forward to every Monday. We are looking for an employee who has drive and commitment, and has a burning interest in creating results through marketing activities that drive traffic and sales resulting in happy and loyal customers.

Workplace; Kristiansand, Norway.
 
 
Key tasks

 • Test, evaluate and develop existing market channels
 • Analyze and optimize marketing activities
 • Facilitate efficient reaching of sales goals
 • Implement digital campaigns and activities such as Facebook / Instagram Ads (audiences, retargeting, dynamic retargeting, follow up campaigns, etc.), Google Ads (search ads, display ads, audiences, retargeting, dynamic retargeting, etc.) and Email marketing (development of smart / data-driven trigger campaigns, development of concepts for leads aquisitions, etc.)
 • Concept development – test, analyze, optimize and implement new ideas
 • Analyze and report according to marketing budget

Qualifications

 • Higher education, min. Bachelor's degree
 • Relevant work experience is valuable
 • A high commitment to digital interface and mainly online marketing channel
 • Interest in our product range is valuable
 • The ability to work structured and independently as well as in teams
 • Solid wording ability in communications both orally and written
 • Experience with Facebook / Instagram Ads, Google Ads and Email marketing
 • Experience and knowledge of video and/or graphic production (digital / photoshop / video)
 • Knows the Finnish language and culture well

We can offer

 • A work environment where we have fun at work
 • Exciting, challenging and varied tasks
 • Opportunities to influence the development of a company in growth and expansion
 • Professional stimulation and development
 • Flexibility
 • Competitive conditions
 • A place to fall in love with

For more information about the position, contact Rolf Michaelsen in Qualified Professionals,
tel +47 975 35 754. We look forward to hearing from you!

– //-

Brandsdal Group er hele tiden på jakt etter de gode hodene. Vi har drevet med e-handel i over 20 år, og etterstreber til en hver tid å videreutvikle oss med å søke nye utfordringer.

Vi styrker teamet, og ønsker en dyktig Digital Markedsfører for vårt Finske marked. Vi er på jakt etter en allrounder som trives i et dynamisk miljø – og som i tillegg kjenner Finsk språk og kultur.  

Vårt arbeidsmiljø preges av stor takhøyde og handlekraft. Du som søker, bør kunne identifisere deg med selskapets verdier: Engasjement, nyskaping, kremmerånd og redelighet. Vi har det også utrolig gøy på jobb, og ønsker at alle våre medarbeidere skal glede seg til hver mandag.

Vi ser etter en medarbeider som har driv og engasjement, samt har en brennende interesse for å skape resultater gjennom markedsaktiviteter som driver trafikk og salg.

Arbeidssted; Kristiansand.

Arbeidsoppgavene er

 • Teste, vurdere, og utvikle eksiterende markedskanaler
 • Analysere og optimalisere markedsaktiviteter
 • Legge til rette for at salgsmål nåes så effektivt som mulig i digitale kanaler
 • Implementere digitale kampanjer og aktiviteter så som Facebook/Instagram Ads (audiences, retargeting, dynamisk retargeting, follow up kampanjer etc.), Google AdWords (text ads, display ads, audiences, retargeting, dynamisk retargeting, etc.) og E-postmarkedsføring (utvikling av smarte/datadrevne triggerkampanjer, utvikling av konsepter for å rekruttere nye epostadresser etc.)
 • Konseptutvikling – teste, analysere, optimalisere og implementere nye ideer
 • Rapportere iht. markedsbudsjett

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, minimum Bachelor
 • Relevant arbeidserfaring kan veie opp for utdannelse
 • Et brennende engasjement for internett som markedskanal
 • Interesse for vårt produktsortiment
 • Evnen til å jobbe strukturert og selvstendig så vel som i team
 • Solid erfaring med internett som markedskanal og svært god formuleringsevne
 • Erfaring med Facebook/Instagram Ads, Google AdWords, og E-postmarkedsføring
 • Erfaring og kunnskap om grafisk produksjon (digitalt/photoshop)
 • God forståelse av Finsk språk og kultur

Hva vi kan tilby

 • Et arbeidsmiljø hvor vi har det gøy på jobb!
 • Spennende, utfordrende og varierende arbeidsoppgaver
 • Muligheter til å påvirke utviklingen i et spennende selskap i vekst
 • Faglig stimulering og utvikling
 • Fleksibilitet
 • Konkurransedyktige betingelser.
   

For mer informasjon om stillingen, kontakt Rolf Michaelsen i Qualified Professionals, tlf 975 35 754. Vi ser frem til å høre fra deg!

Om arbeidsgiveren

Brandsdal Group AS consists of the following online stores; Netthandelen.no, Blivakker.no, Cocopanda.dk, Cocopanda.se, Cocopanda.fi, Cocopanda.at, Cocopanda.nl and Cocopanda.de. Blivakker.no is Norway's leading online store in cosmetics and hair care, and Cocopanda are our European online stores in the same industry. BliVakker Markens is our physical store within cosmetics located in the city center of Kristiansand.

Brandsdal Group AS består av nettbutikkene Netthandelen.no, Blivakker.no, Cocopanda.dk, Cocopanda.se, Cocopanda.fi, Cocopanda.at, Cocopanda.nl og Cocopanda.de. Blivakker.no er Norges ledende nettbutikk innen kosmetikk og hårpleie, og Cocopanda er våre europeiske nettbutikker innen samme bransje. BliVakker Markens er vår fysiske butikk innen kosmetikk som ligger i sentrum av Kristiansand.

www.brandsdalgroup.com, www.blivakker.no, www.cocopanda.fi 

NøkkelordMarkedsføring, Digital marketer, Finland, Digital Markedsfører
BransjekategoriVarehandel
BransjeAnnet
Alternativ
bransjekategori
Transport / Logistikk / Lager
Alternativ bransjeAnnet


ArbeidsgiverBrandsdal Group AS
StedKristiansand S
FristWe interview continuously
Nina Albert Bjercke
Rådgiver
+4793043445
Rolf Michaelsen
Daglig leder/Partner
+4797535754
Søk stillingLenken leder til annonseteksten hos Recman, vår samarbeidspartner. Hos Recman finner du mer informasjon om stillingen og kan søke direkte på stillingen.

Relaterte stillinger

UX-designer

UX-DESIGNER Noroff er i hurtig utvikling og nå tar vi neste steg. I vårt nyetablerte Learning Experience-team (LX) innenfor Produkt og Teknologi, søker vi en fremragende designer til å kunne bidra med å forbedre både den visuelle delen av læringsopplevelsen til studentene, og måten de interagerer med både innhold, medstudenter og [...]

Arbeidsgiver: Noroff School of technology and digital media

Sted: Kristiansand S

Frist: 31.05.2021

Daglig leder

En av våre kunder har behov for en daglig leder fra nå og frem til oktober i påvente av at ny daglig leder tiltrer. Selskapet er et selskap som utvikler og drifter it løsninger for en nisje. Selskapet trenger å ha en erfaren leder. Fortrinnvis med erfaring fra teknologi og eller kompetansebaserte virksomheter. Ta kontakt med undertegnede for å høre om [...]

Arbeidsgiver: Vår kunde

Sted: Oslo

Frist: Snarest

Financial controller

Financial controller Lumarine AS er en landbasert påvekst spesialist av torsk, laks og rensefisk. Selskapet tilbyr sjøklar fisk til oppdrettsnæringen i Norge med flere av de store oppdrettsselskapene som viktige kunder. Fra oppstarten i 2015 har selskapet utviklet seg fra ett anlegg med fokus på leveranser av rognkjeks til nå å ha tre anlegg hvor særlig [...]

Arbeidsgiver: Lumarine AS

Sted: Kristiansand S

Frist: Vi intervjuer fortløpende