Daglig Leder med evne til å LØFTE, SAMLE og DELE søkes til Sørlandets ledende IKT-klynge

Digin er den ledende IKT-klyngen på Sørlandet med over 90 medlemsbedrifter. Visjonen er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger. Medlemsmassen består av bedrifter som driver med IKT utvikling, bedrifter som er opptatt av IKT i egen bedrift, av det offentlige og av akademia. Digin vil gjennom samarbeid og deling gjøre det mulig for sine medlemmer å skape verdier og tjene penger. Gjennom sine nettverk og aktiviteter vil Digin bidra til høy kompetanse og innovasjon i bransjen. Se mer på digin.no

Daglig leder med evne til å LØFTE, SAMLE OG DELE søkes til Digin, Sørlandets ledende IKT-klynge. Du brenner for IT satsing og oppbygging av Sørlandet som en solid aktør innenfor IT. Funksjonen skal virke samlende på hele IT miljøet i regionen. Vi tror du har et veletablert nettverk på Sørlandet både innenfor næringsliv, offentlige myndigheter og akademia. Du vil få ansvar for forvaltning av Digin sine menneskelige og materielle ressurser samt bidra til utvikling og synliggjøring av næringsklyngen. Dette er en selvstendig stilling hvor evner som selvledelse, disiplin og positiv "drive" er essensielle. Du rapporterer til styret og sørger for at beslutninger blir iverksatt og gjennomført. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide de neste års strategiplan for Digin, sammen med styret og med innspill fra medlemsbedriftene
 • Ha nær kontakt og dialog med våre medlemmer, samarbeidspartnere og andre forretningsforbindelse samt offentlige myndigheter
 • Tilrettelegge for økt samarbeid mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor
 • Skape gode møteplasser og vekstarenaer for innovasjon, utvikling og kompetanseløft 
 • Følge opp nye metoder og utviklingstendenser i bransjen
 • Ansvar for markedsføring og posisjonering av klyngen
 • Jobbe med utvikling av nye arbeidsplasser innen IKT-miljøet i regionen

Ønskede egenskaper / kompetanser:

 • Erfaring fra nettverks- og utviklingsarbeid, gjerne klyngeerfaring
 • Ledererfaring med gode kommunikative egenskaper, norsk skriftlig og muntlig
 • Være oppdatert på teknologi, fremtidsrettet og nysgjerrig på utviklingen som skjer i bransjen
 • Relevant utdanning, gjerne innen innovasjon, ledelse, teknologi
 • Evne til selvledelse, høy grad av disiplin og være mål/resultatorientert
 • God arbeidskapasitet og evne til å gjennomføre prosjekter og de mål som er satt sammen med styret
 • Gjerne erfaring fra mediahåndtering og det å være ansikt utad mot markedet 

Har du relevant fagkompetanse og lyst på jobben? Søk! 
Qualified Professionals er ett av Norges beste rekrutteringsselskap som rekrutterer til faste og midlertidige stillinger innenfor områdene engineering, HR, IT, økonomi og regnskap, salg og marked. 

Når du blir innkalt til intervju hos oss vil vi i tillegg til intervjusamtalen gjennomføre tester hvor du får vist hvilke evner og egenskaper du har som er relevante for stillingen. Du vil få en coachplan som anbefaler deg hva du kan gjøre for å oppnå størst mulig suksess i denne og fremtidige jobber.  Dersom du ikke får tilbud om stillingen du har søkt, har vi kanskje andre stillinger som kan være av interesse for deg. Gjennom rekrutteringsprosessen vil du utvikle din selvinnsikt slik at du vil være bedre forberedt til fremtidige møter og intervjuer. Qualified Professionals finner den jobben som passer best for deg. For mer informasjon, se q-p.no
 

Sted: Kristiansand S
Frist: 07.10.2020
Antall stillinger: 1

Kontaktperson

Anja Berglihn
+4798424292
Søk stilling

Relaterte stillinger

Business Controller

Selskapet er i en sterk vekst fase hovedsakelig drevet igjennom oppkjøp. Selskapet har profesjonelle og solide eiere som skaper grunnlag for vekst og utvikling og søker en business controller som ønsker å jobbe tett med CFO og ha en variert og spennende arbeidsdag.   Du vil være en viktig ressurs i budsjett, forecasting og analyse arbeidet til [...]

Sted: Oslo

Frist: Vi intervjuer fortløpende

Antall stillinger: 1

Controller

Dette er en spennende og utviklende stilling for deg som har 2-4 års erfaring innen regnskap og som ønsker å jobbe som controller. Du vil få ansvaret for controlling området hos Brilleland og ha oppgaver innenfor både Business- og Financial Controlling. Videre vil du få en fin mulighet for både personlig- og faglig utvikling. Stillingen jobber [...]

Sted: SANDVIKA

Frist: Vi intervjuer fortløpende

Antall stillinger: 1

Regional Sales Representative

For deg som ønsker å være i et selskap hvor du har innflytelse, bidrar til et godt miljø, utviser fleksibilitet og trives med vekst og lønnsomhet så kan vi love deg personlig og faglig utvikling til gode betingelser. For vår kunde Dunlop Hiflex ser vi nå etter deres nye salgsansvarlig på Østlandet. Dunlop Hiflex er en av [...]

Sted: Oslo

Frist: Vi intervjuer fortløpende

Antall stillinger: 1