Sluttvurdering

Mange av de samme kundene som tar i bruk våre rekrutterings- og innleietjenester, vender seg også til oss når de selv har fremskaffet aktuelle kandidater for en stilling. Da bistår vi våre kunder med en objektiv tredjepartsvurdering eller kvalitetssikring av kandidatene.

Ved sluttvurdering vil aktuelle kandidater gjennomgå en grundig kvalitetssikring hos våre sertifiserte rådgivere. Gjennom dybdeintervju og våre testverktøy vil vi hjelpe din virksomhet med å vurdere kandidatenes fagkompetanse, evner, egenskaper og motivasjon. Vi ønsker å gi deg best mulig beslutningsgrunnlag.