Qualified Professionals og samfunnsansvar

Qualified Professionals ønsker å bidra til å nå FN’s mål for bærekraftig utvikling mot 2030. Vi skal gjøre vårt for å ta vare på miljøet og menneskene rundt oss.

Gjennom våre sertifiseringer som Miljøfyrtårn og Revidert Arbeidsgiver har vi fått konkrete verktøy for å kontinuerlig bidra til å forbedre samfunnet rundt oss. Vår organisasjon har således et sterkt fokus både på miljø, HMS og etikk i hele vår verdikjede.

Følgende av FN’s bærekraftsmål er definert som konkrete satsingsområder for oss:

3. God helse

4. God utdanning

5. Likestilling mellom kjønnene

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

10. Mindre ulikhet

Vi ønsker også å være en støttespiller for frivillighet og fysisk fostring i være nærmiljøer. Som lokal støttespiller har vi plukket ut flere små og store organisasjoner hvor vi bidrar med ressurser både i form av økonomisk bidrag og/eller i form av sterkt personlig engasjement fra våre ansatte. Mer informasjon om dette finner du på våre avdelingers undersider.

Ta kontakt med oss

Send inn skjemaet nedenfor. Vi tar kontakt med deg innen 24 timer.

CTA Form
*Ved innsending samtykker du til Personvernerklæring