Rekruttering

Vi vet at en prinsipiell suksessfaktor ligger i en virksomhets evne til å tiltrekke seg og utvikle de beste kandidatene. Med et omfattende nettverk av fagspesialister og ledere innen en rekke fagområder i vår kandidatdatabase, vil Qualified Professionals se til at du får rekruttert den beste kandidaten.

Vi ønsker å tilby en fleksibel, forutsigbar og kostnadseffektiv rekrutteringsprosess. Denne prosessen kan gjøres på to måter; gjennom annonsering, eller søk. Ved annonsering tar vi hånd om hele prosessen – fra utarbeidelse av kravspesifikasjon, administrasjon av søknader, innkalling og gjennomføring av intervjuer, vurdering og referansesjekk av kandidater, og endelig anbefaling.

Søk innebærer at vi aktivt jobber ut mot andre miljøer for å finne kvalifiserte kandidater. Ofte har de fremste kandidatene ikke et jobbskifte i tankene. Søk er en metode som er noe mer ressurskrevende, men samtidig den mest egnede for å finne den rette kandidaten. Med utgangspunkt i en grundig gjennomgang av bransjen, virksomhetens mål og krav til stillingen, finner vi kandidater som i størst mulig grad passer med ditt rekrutteringsbehov.

Alle kandidater går gjennom en grundig kvalitetssikring hos oss.