Qualified Professionals sikrer seg Hodejeger Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit er en kjent størrelse blant ledere og beslutningstakere i næringslivet på Sørlandet. Nå tar hodejegeren sin spisskompetanse og mangeårige erfaring til et av landsdelens fremste miljøer for rekruttering av ledere og fagspesialister.

Thomas Seljevoll, konserndirektør i Qualified Professionals (QP), er strålende fornøyd med å få Åstveit på laget. – I løpet av sine 27 år i bransjen har mannen skapt seg et velfortjent ry som en av de aller beste hodejegerne. Dessuten er hans visjon og bransjefilosofi sammenfallende med våre. En perfekt match, med andre ord. Det hører også med at Åstveit har svært god nese for markedsføring av både tjenester og  stillinger.

Selv er Åstveit full av lovord om sin nye arbeidsgiver og måten selskapet utfører oppdragene på. – Jeg har sett hvordan de tar forpliktelsene sine et godt stykke lenger enn hva som er vanlig. De følger opp kunder og kandidater på en eksemplarisk måte, både under rekrutteringsprosessen og etterpå. Dessuten har de en uforbeholden tolvmåneders ansettelsesgaranti.

– Å finne rett person til en nøkkelstilling krever full oppmerksomhet og nøyaktighet i alle ledd av prosessen, supplerer Seljevoll. – Det får vi til fordi rådgiverne våre er dedikerte, metodiske, og stiller med bakgrunn fra sektorer som IT, teknologi, administrasjon, økonomi og ingeniørvirksomhet. Bjørn har tilsvarende kunnskaper, også fra andre deler av næringslivet, i tillegg til lang erfaring med lederrekruttering. Dermed utvider han nedslagsfeltet vårt betydelig.

Nettverk og innsikt
Konserndirektøren peker videre på betydningen av Åstveits omfattende kontaktflate og nettverk i regionen. – Han har stor innsikt i de ulike bedriftenes egenart, og en utpreget evne til å identifisere deres særlige behov. Han har en tilsvarende evne til å hente frem kandidater med egenskaper som passer til den aktuelle stillingen. Ikke minst er han en brobygger og en person det er lett å få tillit til.

Åstveit fremhever to forhold som avgjørende for at han valgte å arbeide for Qualified Professionals. –  Selskapets vilje og evne til økt satsning på lederrekruttering  imponerer meg, og passer som hånd i hanske til mine egne ambisjoner. I tillegg vil jeg nevne den kompromissløse viljen til å rekruttere seniorer.

– Vi praktiserer det vi forkynner, også når det gjelder senioransettelser, skyter Seljevoll inn. – Bjørn er snart 68, og han får en god kollega på samme alder, nemlig Tore B Johannessen. Også Tore er en profilert lokal skikkelse, med sin bakgrunn som toppleder, HR-leder og sin innsats i håndballmiljøet. Sammen med de øvrige medarbeiderne sørger disse to for godt aldersspenn. Det er ingen tvil om at vi høster gevinster av erfaringsoverføringen som våre senioransatte står for. Det er til uvurderlig hjelp for yngre medarbeidere, noe vi også ser er tilfelle hos flere av våre oppdragsgivere.

Mangfold og kunnskapsdeling
For å utnytte denne synergieffekten, og samtidig spisse satsingen på lederrekruttering, inngår Åstveit i et team av seks rådgivere med god spredning i alder og erfaring. To av de seks er kvinner. – Med hovedvekt på spesialisering og teamarbeid i sin interne organisering viser QP at de tar sin økte satsning på lederrekruttering på største alvor, sier Åstveit. – På mange måter ble det tunga på vektskålen da jeg bli tilbudt jobben. At de også ønsker å begynne med rekruttering til styreposisjoner, ble enda en gulrot for meg.

Åstveit har mer å si om rekruttering av seniorer. – Forskning og praktisk erfaring viser at ansatte på femti-pluss tilfører, deler og opprettholder kompetanse i bedriftene. Og akkurat nå er denne gruppen ekstra interessant, rett og slett i kraft av å kunne dekke behovet for dyktige medarbeidere i tiden som kommer.

– For nå er det store og ambisiøse prosjekter i gang på Agder, utdyper han. Grønne næringer som batterifabrikk, havvind, hydrogen og biodrivstoff løftes frem i tillegg til alt som fortsatt skjer i maritim virksomhet. Og for at alt dette skal lykkes, må vi i vår bransje bidra til å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft med rett kompetanse. Da gjelder det å hente frem de aller beste, uavhengig av alder og bakgrunn. Det gleder jeg meg til å være med på i regi av min nye arbeidsgiver!

Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit

Hodejeger/ Partner