Vi er et rekrutteringsselskap som tilbyr innleie

Som leverandør innen utleie av arbeidskraft, kan vi tilby et omfattende nettverk av fagspesialister og ledere med erfaring og kompetanse fra en rekke ulike bransjer. Vi i Qualified Professionals har spesielt god erfaring med utleie til midlertidige stillinger og prosjektstillinger.

Med utgangspunkt i stillingens kravspesifikasjoner, søker vi etter aktuelle kandidater i vår database og utfører kartlegging av deres evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse. Alle kandidater går gjennom en grundig kvalitetssikring hos oss, og de er ofte overkvalifisert for stillingen. Dette sikrer en god innleieprosess, og du kan dermed være helt trygg på at vi presenterer de beste kandidatene.

Qualified Professionals fungerer som arbeidsgiver i innleieperioden. Dette innebærer at vi som rekrutteringsselskap har ansvar for utbetaling av lønn, feriepenger, forsikringer m.m. Våre kandidater er dog underordnet ditt arbeidsreglement og arbeid utføres etter din instruks.

Vi opplever ofte at innleietjenesten gir våre kunder en mulighet til å bli kjent med en potensiell fremtidig medarbeider, og flere av våre kandidater har blitt tilbudt fastansettelse etter innleieperioden er over.

Les også: Ingen som søker? Velg et rekrutteringsselskap som behersker search! og Overlat referansesjekken til et dyktig rekrutteringsselskap

Kontakt oss eller henvend deg til en av våre kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.