Innleie

Som leverandør innen utleie av arbeidskraft, kan vi tilby et omfattende nettverk av fagspesialister og ledere med erfaring og kompetanse fra en rekke ulike bransjer. Vi i Qualified Professionals har spesielt god erfaring med utleie til midlertidige stillinger og prosjektstillinger.

Med utgangspunkt i stillingens kravspesifikasjoner, søker vi etter aktuelle kandidater i vår database og utfører kartlegging av deres evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse. Alle kandidater går gjennom en grundig kvalitetssikring hos oss, og de er ofte mer kvalifisert enn stillingen for å sikre en god innleieprosess. Du kan dermed være helt trygg på at vi presenterer de beste kandidatene til stillingen.

Qualified Professionals fungerer som arbeidsgiver i innleieperioden. Dette innebærer at vi har ansvar for utbetaling av lønn, feriepenger, forsikringer m.m. Våre kandidater er dog underordnet ditt arbeidsreglement og arbeid utføres etter din instruks.

Vi opplever ofte at innleietjenesten gir våre kunder en mulighet til å bli kjent med en potensiell fremtidig medarbeider, og flere av våre kandidater har blitt tilbudt fastansettelse etter innleieperioden er over.