Prosjekteringskompetansen styrkes i fremtidsrettet entreprenørselskap

HSH Entreprenør bærer med seg lange tradisjoner, og er i dag en solid og velrennomert aktør i Agder. God drift og stor ordrereserve har skapt behov for ny prosjekteringsleder.

Det hele begynte da Håkon S. Hansens bygg- og eiendomsselskap ble etablert i Kristiansand i 1947. Dagens HSH-gruppen har vokst seg stor, og sysselsetter 120 personer, med kontorer i Kristiansand og Arendal. Kjernen i selskapet er HSH Entreprenør AS, som er kjent for en rekke vellykkede bolig- og næringsbygg.

– Styrken vår ligger i kvalitet, helhetlig drift, svært dyktige fagfolk, og evnen til å se fremover, sier daglig leder Arne Bjørseth Nilsen. – Konsernet omfatter dessuten eget selskap for eiendomsutvikling, noe som gjør oss i stand til å håndtere hele verdikjeden, fra ervervelse og prosjektering frem til bygging og markedsføring.

– Vi er godt utrustet for planlegging og styring av prosjektene våre, og utfører selv alt av betong- og tømrerarbeid, fortsetter han. – At vi nå jakter på en erfaren prosjekteringsleder skyldes tilfanget av nye oppdrag, kombinert med ambisjonene om å ligge helt fremme på kompetanse, nyskaping og bærekraftige løsninger.

Foto fra venstre: Liv Grethe Bryne (HMS/K-leder), Arne B. Nilsen (Daglig leder), Werner Nordli (Kalkulatør), Kirsten Vik (Salgs- og markedsansvarlig), Frode Gundersen (Prosjektleder/eiendomsutvikler) og Evy Le Page (HR-leder).

Hos oss er 40% av medlemmene i ledergruppen kvinner. Vi tror mangfold er en styrke og ønsker å øke andelen kvinner i selskapet.

God ordrereserve
Porteføljen av eiendom og tomter gir armslag for jevn virksomhet og vekst også når markedet svinger, ifølge Bjørseth Nilsen. – Ordreboka rekker langt inn i 2024. Det omfatter blant annet Kvartal 1 i Kristiansand sentrum, der vi starter rivning av eldre bygningsmasse rett etter fellesferien, for å gjøre plass for hotellvirksomhet, butikk og kontorer.

Bjørseth Nilsen regner med at selskapet kan realisere hele 1100 boliger og leiligheter de neste femten årene. – Et nærliggende eksempel er utbyggingen på Fiskåtangen, der vi er i gang med planleggingen av prosjektet. I nær fremtid fjernes gamle næringsbygg, inkludert Fædrelandsvennens tidligere lokaler, for å gi plass til et flott, gjennomarbeidet boligområde.

HSH Entreprenørs satsing på tidsriktig bygging manifesterer seg særlig i de nye studentboligene på Gimle i Kristiansand, påpeker Bjørseth Nilsen. – De tre byggene, som snart er innflytningsklare, har prefabrikkerte fasader i tre og bærende elementer i massivtre. Slike løsninger vil også den nye prosjekteringslederen bli involvert i.

Foto: Kommende prosjekt, Solbergveien Eg.

Foto: Pågående prosjekt, Kvartal 1.

Foto: Kommende prosjekt, Fiskåtangen.

Kompetanse og kvalitetsbevissthet
Den daglige lederen fremhever også fokus på bokvalitet, trivsel og muligheter for sosialt samkvem. – Vi får stadig lovord for Randesund Hageby, der vi har prioritert funksjonalitet, grønne verdier, fellesarealer og uteområder. Når siste trinn står ferdig, har vi skapt nesten 300 boenheter for seniorsegmentet her.

– Vi fikk nylig Årets byggepris for flerbrukskirken i Vennesla, legger han stolt til. –  Der er vi for tiden også totalentreprenør for Vennesla Atrium, et stort kompleks med kjøpesenter og boliger. Vår nye prosjekteringsleder vil fort merke at slagordet vårt, gleden ved å skape, er oppriktig ment!

– HSH er en utpreget kompetansebedrift, og det er noe vi er stolte av, supplerer Evy Cecilie Le Page, selskapets HR-leder. – Vi inkluderer faglig utvikling og trivsel for medarbeiderne i vår definisjon av bærekraft. HSH ble i 2022 kåret til årets lærebedrift av EBA (Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg), og vi har fokus på utvikling av morgendagens fagarbeidere. Vi jobber systematisk med kompetanseutvikling og samarbeider tett med eksterne miljøer og samarbeidspartnere.

Høye ambisjoner
I likhet med Bjørseth Nilsen fremhever HR-lederen ambisjonene om å ligge i fremste sjikt i bransjen. – Vi er ikke blant de største, men vi jobber målbevisst for å oppfylle oppdragsgivernes forventninger om grønne prinsipper, høy kvalitet, god ressursforvaltning og bruk av ny teknologi.

– Vi blir stadig bedre på digitalisering, og håper at ny prosjekteringsleder kan bidra til dette, i tillegg til å være en god tilrettelegger for prosjektlederne og organisasjonen som helhet, legger hun til. – Det kan nok være interessant for våkne kandidater å vite at vi for tiden undersøker hva kunstig intelligens kan bistå bransjen og oss med!

– Den første tiden blir Fiskåtangen og Kvartal 1 en viktig del av gjøremålene tillagt den nye stillingen, spår Le Page. – Jobben har både operative og strategiske elementer, og passer for personer med nysgjerrighet og teknologiforståelse, og som deler selskapets entusiasme for å levere teknisk optimale bygg, godt tilpasset bruksområdene.

Foto: Rebekka Abrahamsen, fagarbeider 

Samspill og helhetstenking
Hun betoner også de gode arbeidsforholdene i HSH Entreprenør, og selskapets vektlegging av gjensidig tillit, åpenhet og trygge rammer. – Dessuten er vi opptatt av inkludering og mangfold. Vi jobber for å få større andel jenter inn, og det er supert om vi også får kvinnelige søkere til den nye stillingen!

– Det er også verdt å nevne at vi ble ISO 9001-sertifisert i 2018, og at vi er Miljøtårnbedrift, legger Le Page til. – Vi er knallharde på HMS, vi jobber hele tiden med organisasjonsutvikling, og vi ser alltid på hvordan vi kan forbedre våre LEAN-rutiner. Samtidig må vi ha blikk for lønnsomhet, god forretningsdrift og høy etisk standard.

– Vi ser etter kandidater som er bevisst på alle delelementer som inngår i en vellykket helhet, tilføyer Bjørseth Nilsen. – Stillingen krever erfaring, nøyaktighet, og tett samspill med våre egne medarbeidere, oppdragsgivere, eksterne fagfolk og samarbeidspartnere. God styring er en forutsetning for å levere de gode byggene vi er kjent for!

Søknadsfrist 14.06.23. 

Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit

Hodejeger/ Partner

Lene Odde

Lene Odde

Rådgiver
+47 950 797 53