Rekrutteringsselskap som forstår engineering

Ingeniører og teknisk personell er involvert i mange funksjoner og oppgaver i en rekke bransjer. Vi har spesialistkompetansen som kreves og har erfaring fra svært mange fagområder.

  • bygg- og miljøteknikk
  • datateknikk
  • energi og miljø
  • petroleumsteknologi
  • kommunikasjonsteknologi
  • undervannsteknologi
  • klima og klimateknologi
  • fornybar energi
  • helseteknologi

 

Qualified Professionals vet også hvor viktig det er å se på mer enn kompetanse og erfaring. Ved hjelp av sertifiserte verktøy, talenthåndtering og betydelig rekrutteringskompetanse, identifiserer vi aktuelle kandidaters evner og motivasjon. Slik knytter vi den rette ingeniørkandidaten med den rette virksomhetskulturen.

En vellykket rekruttering av ingeniørpersonell er avhengig av en forståelse av bransjens utvikling og kompetansebehov. Qualified Professionals har begge.

Les også: Kunsten å velge det beste rekrutteringsselskapet

Kontakt oss!

Fagansvarlig

Thomas Seljevoll

Thomas Seljevoll

Partner