Engineering

Ingeniør og teknisk personell er involvert i mange funksjoner og oppgaver i en rekke bransjer. Derfor kreves det spesialistkompetanse for å finne de rette kandidatene.

Vi vet hvor viktig det er å se på mer enn kompetanse og erfaring. Gjennom sertifiserte verktøy, spesialist talenthåndtering og rekrutteringskompetanse, identifiserer vi aktuelle kandidaters evner og motivasjon. Slik knytter vi den rette ingeniørkandidaten med den rette virksomhetskulturen.

En vellykket rekruttering av ingeniørpersonell er avhengig av en forståelse av bransjens utvikling og kompetansebehov. Qualified Professionals har begge.