Bli kunde

Et samarbeid med Qualified Professionals skal være effektivt og forutsigbart. Gjennom mange års erfaring har vi utviklet en metodikk som sikrer kvalitet fra start til slutt.

Kartlegging

Vi kartlegger organisasjonen i tett samarbeid med kunden for å få oversikt over organisering, rapporteringslinjer, miljø, utfordringer, marked, nøkkeltall og konkurrenter. Vi utarbeider en jobbanalyse som omfatter en kandidatrapport på selskapet og stillingsbeskrivelse, hvor vi kartlegger kompetansekrav, ferdigheter, riktige egenskaper, adferd og betingelser som lønn, bonus, pensjon og øvrige ytelser.

Kandidatsøk

I samarbeid med kunden velger vi kanal for annonsering og utarbeider en stillingsannonse. Vi definerer søkekriterier, gjennomfører søk og tar så kontakt med aktuelle kandidater. Grundig gjennomføring av referansesjekk er også noe vi vektlegger i våre prosesser.

Søkerbehandling

Etter at vi mottar søknader innkaller vi kvalifiserte kandidater til intervju, og sender avslag til ikke-kvalifiserte. Vi vurderer kandidatene i henhold til stillingens krav, og utarbeider en intervjuplan. Under intervjuet gjennomgår og vurderer vi CV, attester, vitnemål, og kartlegger karriereplan. Vi vurderer adferd og kompetanse, tester fagkunnskaper og kartlegger kandidatens nåværende betingelser.

Når intervjuene er gjennomført, foretar vi en samlet vurdering av kvalifikasjoner, adferds- og testresultater og setter opp en prioritert kandidatliste. De mest relevante kandidatene gjennomfører flere DNV godkjente tester fra Cut-e; personlighet- og motivasjonstest og ulike ferdighetstester som tilpasses den enkelte rekrutteringsprosess. Våre rådgivere er alle sertifisert for bruk av våre ulike testverktøy.

Ansettelse og avslutning av prosess

Når søkerbehandlingen er avsluttet, sender vi CV og kompetansekartlegging til kunden. Vi avtaler tidspunkt for sluttintervju, innkaller kandidater og bistår i intervjuprosessen. Vi bistår i oppsummeringen og utvelgelsen, og gir tilbakemelding til kandidatene. For oss er det viktig å evaluere prosessen med kunden samt å få tilbakemelding.

Etter medarbeiders oppstart gjennomføres en evalueringssamtale med kandidaten og en evaluering med kunden. Tidspunkt avtales nærmere, men vi anbefaler gjennomføring en til tre måneder inn i jobben.

Vi dokumenterer vår vurdering