Publisert: 25. september 2019, Sist oppdatert: 16. april 2020

Slik finner rekrutteringsselskapet ekstremt gode butikksjefer

De er myke ledere. De er strukturerte, de leverer alltid, de er pliktoppfyllende og oppriktige. Les hvordan du finner dem.

Hele marketingmiksen er viktig om du skal lykkes som retailer. Likevel sitter så godt som alle norske kjeder på data som viser at butikksjefen er selve nøkkelen til suksess. En ekstremt god butikksjef mestrer å snu en butikk med dårlig kundegrunnlag og elendig beliggenhet til en vinnerbutikk.

Suksessmetoden

En stor norsk kjede bestemte seg nylig for å finne frem til de evnene og egenskapene som kjennetegnet deres beste butikksjefer. Ved hjelp av det nye DNV GL-sertifiserte verktøyet OPTO testet de samtlige butikksjefer. Deretter sammenlignet de resultatene med butikksjefenes måloppnåelse.  Det viste seg umiddelbart at personer med visse typer egenskaper gjorde det mye bedre i jobben.

Rekruttering

Kjeden benytter nå resultatene av testen som en mal for fremtidig rekruttering. De vet hvem som vil lykkes, og den nettbaserte testen gjør det svært enkelt å sile ut kandidater tidlig i rekrutteringsprosessen.

Vi kan hjelpe deg med å finne din neste butikksjef. Kontakt oss!

Opplæring

Siden samtlige butikksjefer gjennomførte profiltesten, har de også fått en god oversikt over den enkeltes styrker og svakheter. I de tilfellene hvor kjeden anser at medarbeideren har et avvik som det er mulig å gjøre noe med, setter kjeden derfor inn opplæring. Butikksjefene blir tilbudt skreddersydd coaching hvor målet er å gjøre dem til high achievers.

De beste i Norge

OPTO-testen er hittil gjennomført for noen få norske kjeder. Resultatene så langt tyder på at relasjonsorienterte butikksjefer med høy integritet, som er motstandsdyktige, og samtidig gode til å samarbeide er de som lykkes. Superdyktige butikksjefer har god struktur, de er opptatt av kvalitetssikring, og i tillegg scorer de svært høyt på «samsvar»; de er opptatt av å holde det de lover, og oppriktighet er et nøkkelord.

Enkel gjennomføring

OPTO er basert på best praksis-tenkning innenfor rekruttering. Verktøyet er utviklet og designet for å styrke, effektivisere og forenkle rekrutteringsarbeidet. Screening av kandidater tidlig i rekrutteringsprosessen bidrar til dette. Verktøyet er meget godt dokumentert. Og best av alt: Det er hverken arbeidskrevende eller kostbart å gjennomføre testene.

Les også: Rekrutteringsselskapet brukte fire tester for å finne koordinator og Kunsten å velge det beste rekrutteringsselskapet