Qualified Professionals er Revidert Arbeidsgiver!

Publisert: 23. september 2019, Sist oppdatert: 5. oktober 2019

Gratulerer! Qualified Professionals er godkjent som Revidert Arbeidsgiver. Dette dokumenter vår ryddighet og profesjonalitet som arbeidsgiver.

Du kan lese mer om Revidert Arbeidsgiver her

Dette beviset dokumenterer at virksomheten har gjennomført ekstern kontroll av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis. Ved gjennomført selvevaluering forutsettes at de utvalgte kontrollpunkter er gjort kjent i hele virksomheten.

Bemanningsbedriften er revidert etter RA-kontrollpunktene på følgende områder:

  • Ansettelseskontrakter
  • Vurdering av risikoforhold hos innleier
  • Avklart HMS-ansvar
  • Arbeidstid, lønn og overtidsbetaling
  • Håndtering av lønnsplikt ved avsluttet oppdrag
  • Sykepenger
  • Oppfølging av langtidssykemeldte
  • Stillingsvern