Publisert: 8. oktober 2019, Sist oppdatert: 16. april 2020

Overlat referansesjekken til et dyktig rekrutteringsselskap

Feilansettelser er kostbare, tidkrevende og frustrerende. Derfor er en god jobbanalyse, gode intervjuer og riktige tester viktig. Før du ansetter, må du også sjekke referanser, men hvordan referansesamtalene gjennomføres er helt avgjørende for resultatet.

Bekrefte eller avkrefte

En god jobbanalyse vil avdekke hvilke egenskaper som er viktige for stillingen, og gode tester vil avdekke om kandidaten har disse egenskapene. Målet med referansesamtalene er å bekrefte eller avkrefte om vedkommende lever opp til sitt potensial; greier kandidaten å bruke sine gode egenskaper i praksis?

Gjennomføres av fagfolk

Referansesamtaler er krevende. I utgangspunktet ringer rekrutteringsbyrået eller bemanningsbyrået en positivt innstilt person, som kandidaten selv har utpekt. Nå kan for eksempel oppgaven være å finne ut om jobbsøkeren er så initiativrik som tester og intervjuer indikerer. Spørsmålene som stilles må være veldig godt forberedt. De bør gjennomføres av kompetente fagfolk, som ikke tar et ja for et ja, men som blant annet vil be referansepersonen forklare, utdype og komme med eksempler.

Vi har kompetente fagfolk innenfor engineering, HR, IT, økonomi og regnskap, samt salg og marked. Kontakt oss!

Riktige personer

Seriøse bemannings- og rekrutteringsselskap følger en etisk standard som fastslår at man bare kontakter referanser som jobbsøkeren på forhånd har godkjent. Likevel er det naturlig at rådgiveren ber kandidaten komme med flere referanser fra ulike stillingsnivåer. Ledere vil typisk kunne svare godt på noen temaer, for eksempel omkring initiativ. Mens kollegaer kan ha bedre erfaring med kandidatens samarbeidsevner.

Beste prediksjon på fremtid er fortid

Ifølge DNV-GL, som sertifiserer rekrutteringspersonell og de testene som benyttes i Norge, har referansesjekker lav prediktiv validitet. De beskriver i liten grad kandidatens fremtidige jobbsuksess. Likevel bør referansesjekken tas meget seriøst og gjennomføres så profesjonelt som overhodet mulig. Noen hevder at den beste prediksjon på fremtid er fortid. Med andre ord: Hvis du aldri har vært strukturert i hele din karriere, hva er sjansen for at du plutselig blir strukturert i din nye jobb?

Les også: Kunsten å velge det beste rekrutteringsselskapet og Slik finner rekrutteringsselskapet den beste økonomen