QP bygger nytt rekrutteringsteam for økt satsning i Agder

Publisert: 13. mars 2023

Qualified Professionals (QP) har på få år etablert seg som en solid aktør innenfor rekruttering av spesialister og ledere i Sør-Norge. Mest kjent er firmaet nok for rekruttering av fagspesialister og ledere til teknologi-, IT og økonomifeltet. 

– Nå vil vi videre, sier konserndirektør Thomas Seljevoll. Konsekvensene av de store nyetableringene som planlegges i vår region vil resultere i en kraftig økning av behovet for arbeidskraft i tiden som kommer. – Nå bygger vi oss opp for det som skal komme. Vi ønsker også å ta en større andel av lederstillingene som skal rekrutteres til øvrige fagområder og bransjer.  

Seljevoll inngår også i QPs nye rekrutteringsteam, bestående av fire menn og to kvinner med lang erfaring og bred kompetanse fra ulike bransjer og fagområder i næringslivet. – Vår internasjonale erfaring blir ekstra interessant og viktig i tiden framover, skyter Rolf Michaelsen inn. Han er regionleder for Agder med kontor på Tangen i Kristiansand. 

Utvidet kandidattilfang

– Vi kommer ingen vei hvis vi ikke henter dyktige folk også utenfor landets grenser, utdyper han. – Når vi skaffer ansatte med annen språklig og kulturell bakgrunn, kommer vår egen innsikt fra norsk og internasjonalt næringsliv godt med. Vi legger stor vekt på god og gjennomtenkt oppfølging, både av kandidater og oppdragsgivere, også i de tolv månedene etter ansettelsen. 

– For alle typer ansettelser har vi en tolvmåneders garanti, forteller Nina Albert Bjercke, med tittel rådgiver. – Den sier alt om tryggheten kunden har for at vi leverer det kunden faktisk trenger. Garantien gjelder uten noen slags forbehold, og innebærer at vi skaffer ny kandidat dersom noe mot formodning ikke går helt som forutsett. 

Behovsavklaring og bevisstgjøring

– Og det er en sjeldenhet at vi bommer, skynder Michaelsen seg å tilføye. – Den grundige gjennomgangen av kundens stillingsbeskrivelse, samt metodikken og verktøyene vi benytter i kombinasjon med god oppfølging, sikrer oss mot feil ansettelser.  

– Det Rolf nevner om gjennomgang med oppdragsgiver og kunde er et veldig sentralt punkt, sier Bjørn Åstveit. Han tituleres som hodejeger, og med sine 27 år i bransjen vet han hva han snakker om. – Det er ikke alltid en selvfølge at oppdragsgiver er hundre prosent bevisst på hva slags kompetanse som trengs. En grundig avklaringsrunde om reelt behov er ofte alfa og omega for en vellykket rekruttering. 

Senioransatte

Tore B. Johannesen utgjør sammen med Bjørn Åstveit teamets to seniorer. – At vi to er med på laget er et godt eksempel på fornuftig ansettelsesstrategi, sier han. – Behovet for kvalifisert arbeidskraft er nær smertegrensen som det er i dag. Når nye virksomheter  skal ansette flere tusen personer, sier det seg selv at kandidatsøket må være vidt, bredt og dypt. 

– Seniorer som oss kan altså dekke opp behovet i mange tilfeller, sier Åstveit. Her kommer vår store kandidatbase inn i bildet. Den inneholder over 53 000 navn, og er oppdatert. Og er det noe QPs rådgivere er flinke til, er det å søke etter egnede folk i baser og nettverk.  

Mangfold og synergi

Rådgiver Lene Odde understreker at seniorer tilfører en ekstragevinst. – Utvekslingen av ideer og tanker mellom generasjoner er gull verd, sier hun. – Kunnskap fra kolleger med lang fartstid gir påfyll og trygghet. Jeg opplever dessuten at innspill fra oss yngre blir høyt verdsatt i QP. Den samme synergien oppnår bedrifter som har god kjønnsbalanse og medarbeidere med varierte bakgrunn. 

Lene Odde peker på viktigheten av å gjøre Agder-regionen attraktiv. – Det må gjøres mer for å synliggjøre landsdelens mange fortinn. Det kan være rimelige boliger, landskap, natur, fritidsmuligheter, urbane kvaliteter og mange fagmiljøer. Ikke minst må vi prøve å få utvandrede sørlendinger til å vurdere å flytte hjem. 

– Her tenker jeg at hele bransjen må løfte i flokk, sier Seljevoll. – Som hovedsamarbeidspartner med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er QP for lengst involvert i dette arbeidet, men det er langt igjen til mål. Samtidig er det riktig å si at mange instanser spiller på lag her. Det som gjelder nå, er å sluse inn de mange dyktige folkene som trengs for å virkeliggjøre landsdelens store ambisjoner, og der skal vi bidra! 

Ta kontakt med oss

Send inn skjemaet nedenfor. Vi tar kontakt med deg innen 24 timer.

CTA Form
*Ved innsending samtykker du til Personvernerklæring