Kunsten å velge riktig rekrutteringsselskap

Publisert: 15. august 2019, Sist oppdatert: 5. oktober 2019

Målet er alltid å finne den beste kandidaten på den mest kostnads- og tidseffektive måten. Men det er mange veier til målet. Hvilken strategi bør du velge? Hvordan finner du det selskapet som er best egnet til oppgaven?

Stillingsnivået

Det aller første du må tenke gjennom er stillingsnivået. Når målet er å finne en ny toppleder, er gjerne svaret et selskap som er spesialisert innenfor executive search. Men slike selskap er sjelden like gode til å finne mellomledere, spesialister og medarbeidere.

Rådgiverne

Rekrutteringsselskapets rådgivere vil alltid være tilpasset stillingsnivået de rekrutterer til. Dersom selskapet stort sett benytter seg av annonsering, krever dette enklere kompetanse. Selskapene vil ofte hevde at de benytter den samme verktøykassen og den samme metodikken som de som rekrutterer til høyere stillinger, men likevel er det stor forskjell på kvaliteten. Og det er som oftest rådgiverne som utgjør forskjellen.

Møter

Inviter de selskapene du vil benytte til møter. Send dem en brief og be dem komme og presentere hvordan de vil løse oppgaven. Dette vil avdekke kompetansenivået. Spørsmålene rådgiverne stiller avslører om de har forstått oppgaven og har en god og troverdig strategi for hvordan de vil finne den beste kandidaten.

Search eller annonsering?

I praksis kan du rekruttere på tre måter. Du kan annonsere, benytte search eller søke i egne databaser. Det er flere forhold som må vurderes når du skal ta standpunkt til valg av prosess. Du skal finne den beste kandidaten til din virksomhet. Vil den beste kandidaten søke? Det er spørsmålet. Vi har følgende erfaringer;
 Merkevaren er avgjørende. En kjent merkevare trekker til seg flere søkere enn en ukjent.
 Stillingsnivået spiller en avgjørende rolle. Ledere og spesialister vil trekke til seg søkere, men ikke alltid de du ønsker – men kanskje de som har lyst …

Haster det?

Hvis de virkelig haster, er det sjelden en god idé å starte med stillingsannonser. Det tar en måned før du vet om det kommer søkere. Start med search, eller ta kontakt med et selskap som er spesialisert innenfor stillingsområdet umiddelbart.

Finne spesialister

Hvis du trenger folk til et fagområde som er dynamisk og utvikler seg raskt, er det smart å velge et rekrutteringsselskap som behersker spesialistområdet. Dersom din bedrift ofte har behov for denne type spesialister, kan det også være å smart gjøre rekrutteringsselskapet til en fast partner som kontinuerlig intervjuer kandidater slik at de kan levere raskt når behovet melder seg.

Enklere stillinger

I praksis kan et hvilket som helst selskap finne en lagermedarbeider eller en person som skal jobbe med kundeservice. Men likevel vil fagkompetanse, personlige egenskaper og atferd være avgjørende for om kandidatene lykkes i jobben. Derfor er det også her smart å velge et selskap som har kompetanse og erfaring innenfor området. Vær oppmerksom på at en rekke bemanningsselskaper ofte kan ha litt enkle prosesser og foretar ikke grundige nok vurderinger av egenskaper, evner og motivasjon. Det er viktige elementer i alle stillinger. Det kan bli dyrt å gjøre det billig.

Qualified Professionals

Qualified Professionals er best på search og annonsert. Ofte velger vi en kombinasjon, hvor vi starter med annonsering og fortsetter prosessen med search når dette er nødvendig. Vi har en stor database med kvalifiserte søkere innenfor økonomi, salg og marked og merkantile stillinger og har lang og god erfaring i å rekruttere til denne type stillinger.