Publisert: 8. oktober 2019, Sist oppdatert: 16. februar 2022

Frokost med rekrutteringsselskapet

Bemanningsbyraaet og Qualified Professionals har gleden av å invitere til gratis frokostseminar i samarbeid med AS3 Transition og advokatfirmaet Schjødt den 23. oktober i Stavanger!

I arbeidet med å redusere sykefraværet er det mye arbeidsgiver selv kan gjøre. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt skyldes 15 % av alt legemeldt sykefravær psykososiale og organisatoriske forhold ved arbeidsplassen. Likevel opplever vi at mange virksomheter strever med å forebygge mistrivsel og stress som fører til sykefravær. Oppfølgingen av den sykemeldte er ofte ikke god nok til å få medarbeideren varig tilbake i jobb.

I dette frokostseminaret ser vi nærmere på:

  • Hvordan påvirker mistrivsel og stress medarbeiderens arbeidsevne?
  • Hvordan gjennomføre gode samtaler med medarbeidere som har hyppige sykefravær?
  • Hva sier jussen om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt?
  • Når er det adgang til å si opp en medarbeider med høyt sykefravær?

 

Kristin Weholt, fagansvarlig for tjenester vedrørende stressmestring i AS3, vil gå gjennom forskning som tar for seg prestasjon under mistrivsel og stress. Deltakerne vil også få noen praktiske verktøy for gjennomføring av samtaler om mistrivsel, stress og sykefravær. Deretter vil Anette Øvrehus, advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt, gå gjennom regler og ny rettspraksis i forbindelse med tilrettelegging for og oppsigelse av medarbeidere med høyt sykefravær.

Tidspunkt: Onsdag 23. oktober fra kl. 8:15 – 10:30

Sted: Bemanningsbyraaets lokaler, Luramyrveien 40, bygg 1 i 3. etg, 4313 Sandnes

Se linken nedenfor for nærmere beskrivelse.

Kart

NB: Vi har parkeringsplasser rundt bygget, langs bygget til Mega Flis og det gamle bygg til Bilforhandler Kverneland v/Plantasjen

Vi serverer frokost og kaffe fra kl. 08.15. Seminaret starter kl.  08.30 – velkommen!

Påmeldingsfrist: 21. oktober til anette.wilstrup@q-p.no

Ta kontakt med oss

Send inn skjemaet nedenfor. Vi tar kontakt med deg innen 24 timer.

CTA Form
*Ved innsending samtykker du til Personvernerklæring