Lønnskalender

Lønn utbetales en gang pr. måned.
Feriepengene utbetales 21. juni 2019.

9. januar
8. februar
8. mars
9. april
9. mai
7. juni
9. juli
9. august
9. september
9. oktober
8. november
9. desember (halv skatt)