Lønnskalender

9. januar
7. februar
9. mars
8. april
8. mai
9. juni
9. juli
7. august
9. september
9. oktober
9. november
9. desember (halv skatt)

Feriepenger opptjent i 2019 utbetales 24. juni.