Lønnskalender 2021

8. januar

9. februar

9. mars

9. april

7. mai

9. juni

9. juli

9. august

9. september

8. oktober

9. november

9. desember

 

Feriepenger opptjent i 2020 utbetales 23. juni 2021.