Rekrutteringsløsninger til høyere stillinger innenfor Økonomi & Regnskap, Salg & Marked, Engineering, IT og HR.

Ingen er best på alt...

Qualified Professionals sin ambisjon er å være best på Økonomi & Regnskap, Salg & Marked, Engineering, IT og HR. Våre rådgivere har tung kompetanse i fagfeltene de rekrutterer til. Fordi vi vil være best innenfor våre fokusområder, kan kunden være trygg på at vi finner den rette kandidaten.

Vi er best på...