Rekrutterings- og bemanningsløsninger til høyere stillinger innenfor økonomi og regnskap, salg og marked, IT og engineering.

Siste stillinger

Qualified Professionals sin ambisjon er å være best på Økonomi & Regnskap, Salg & Marked, Engineering, IT og HR. Våre rådgivere har tung kompetanse i fagfeltene de rekrutterer til. Fordi vi vil være best innenfor våre fokusområder, kan kunden være trygg på at vi finner den rette kandidaten.

Våre kontorer

Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Med fire kontorer tilbyr Qualified Professionals førsteklasses leveranse av gode løsninger på spesialist- og lederrekrutteringsbehov i landets største byer.